2014. március 15., szombat

Nemzetünk nagy ünnepe

http://oi58.tinypic.com/2u72ihd.jpg 
 Itt a félév vége, de az Edictum szerkesztői folyamatosan tesznek-vesznek, hogy nektek még ilyenkor is legyen mit olvasnotok. Természetesen vizsgák alatt ne az Edictumot lapozgassátok, de tanulás alatt, két fejezet között belefér egy-egy cikk. A márciusi szám is sok érdekességgel vár benneteket!
Elsősorban, ha már 15.-e, akkor kezdésnek megtudhatjátok, amit esetleg még nem tudtatok erről az ünnepről. Sok érdekességet olvashattok arról, hogy mi folyik a nagyvilágban, valamint, hogy mit tartogatnak nektek a csillagok. A DÖK is publikálta a legújabb lehetőséget, amivel remélem sokan fogtok élni. A muglimániában szerkesztőnk összeszedte nektek az érdekes mugli dolgokat, amik megkönnyítik az életüket. 
Márciusban se maradtok barkácsötletek, film-könyv-zene ajánló és vers nélkül. 
Zárásnak pedig ott vannak a csodálatos, szaftos kis képek az iskola diákjairól, dolgozóiról, tanárairól.

***

Az Edictum felvételt hirdet!

Mivel itt van a nyakunkon az új félév, ideje új tagokat toborozni.
Aki kreatívnak érzi magát, és szeretné megcsillogtatni írói tudását, az jelentkezzen!
Ennek módja pedig csak annyi, hogy küld egy baglyot nekem, azaz Dobrai Vandának.
 Ne legyetek szégyenlősek! Mindenkiben ott van az író, csak elő kell csalogatni!
Várom a jelentkezéseket!

/ A jelentkezés H-hoz vagy pedig próbacikkhez kötött. Ha multi a karaktered, és ő még nem H, de az eredeti az, akkor ezt jelezzétek, és nem kell próbacikket írni. Aki pedig még nem H, de szeretne szerkesztő lenni, annak annyi a dolga, hogy ír nekem Wordben minimum fél oldalas cikket. A cikk témája bármi lehet, ami érdekel titeket, de beleilleszthető legyen valamelyik rovatba. Figyeljetek a helyesírásra is! /

***

Egyéb

A fórumon nyílt egy lehetőség, ahol véleményezhetitek a cikkeket, megoszthatjátok velünk az észrevételeiteket.
Ennek helye pedig IDE kattintva megtekinthető.
(Álmodói részleg >> Cseverészők >> Edictum-kibeszélő)

Mit kíván a Magyar Nemzet?

 
Nem vagy egyedül, ha úgy érzed, hiába emlékezünk meg minden évben március 15-én, fogalmad sincs, igazából miről szól ez a nap, miről szól ez a nemzeti ünnep. Ha csak a kokárdák, koszorúzások, a Pilvax kávéház és Petőfi ugrik be a Nemzeti Dallal, olvasd tovább a cikket, amiben megpróbáltunk képet adni arról, mi zajlott 1848-ban, és mi vezetett odáig.

Az 1848-as események tulajdonképpen egészen a reformkorig vezethetőek vissza. Sokan Széchenyi 1830-as Hitel című munkáját tartják a folyamatok elindítójának. Széchenyi megfogalmazta ugyanis azt, hogy Magyarországon fontos változásokra van szükség, és emiatt a régi, elavult törvényeket el kell törölni, át kell alakítani. Azokról a rendeletekről volt szó, amik megakadályozták a kereskedelmet és iparosodást, illetve elnyomták a jobbágyságot. Olyan új törvények kellettek szerinte, amelyek lehetővé tesznek egy modern társadalmat és gazdaságot, valamint eltörlik az ősiség törvényét és a jobbágyság érdekeit tartják szem előtt. A jobbágyság ugyanis teljesen ki volt zsákmányolva, nem lehetett földjük, csak használhatták azt, de az a földesúr birtokában volt, és a művelés, betakarítás fejében különféle juttatásokkal tartoztak neki a jobbágyok, például a termény tizedével, vagy ingyen robottal. Emiatt aztán később Kossuth javasolta az örökváltságot, ami azt jelentette, hogy a jobbágy annak megfizetésével saját tulajdonába vehette a földet. Bécs nem akarta ezeket a változásokat, mert veszélyben érezte Magyarország feletti hatalmát, és szerette volna folytatni a kizsákmányolást. Emiatt egy időre börtönbe zárták Kossuth Lajost, akit végül Deák közbenjárására engedtek ki 3 év fogság után. Kossuth javaslata volt egyébként a közteherviselés is, azonban ezek a kezdeményezések 1847-ig elbuktak az országgyűlésen a konzervatív párt ellenkezése miatt. Annyit sikerült elérni, hogy 1844-ben a magyar lett az ország hivatalos nyelve a latin helyett. Időközben Európa lázongott. Rossz termés, élelmiszerhiány, munkanélküliség, elszegényedés, ipari és gazdasági válság sújtotta, valamint politikai harcok dúltak szinte mindenütt. 1847 novemberében a fővárosban, Pozsonyban megkezdődött az utolsó reformországgyűlés, aminek az első jelentős fordulata a párizsi forradalom kitörésének híre volt. Ekkor ugyanis a bécsi udvart szolgáló felsőház hatalma megingott, ezt pedig Kossuth ki is használta, és követelte a felirati javaslat elfogadását. A konzervatívok azonban megfutamodtak, elhagyták az országgyűlést, ezzel megakadályozva a javaslatok törvénybe iktatásának lehetőségét. 1848. március 11-én Irányi Dániel megírta a 12 pontot. Március 13-án kitört a bécsi forradalom, aminek hírére a felsőház elfogadta a felirati javaslatot, és így, március 15-én 72 képviselő (köztük Kossuth és Széchenyi) Bécsbe indultak, hogy a bécsi udvarral elfogadtathassák a javaslatokat. Mindeközben Pesten a fiatalság cselekvésre szánta el magát. Reggel fél hatkor a márciusi ifjak találkozót beszéltek meg a Pilvax kávéházban.

Petőfi Sándor így emlékezett vissza a történtekre:
"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t.„
„Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövú "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték.”

A Landerer nyomdájában történtekről így ír Jókai Mór:
„Landerer nyomdája előtt már valamennyi írótársunkat mind együtt találtuk, ett csatlakoztak hozzánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, sáros idő volt, a közönség esernyőket tartott kalapjai fölé. – „Ej, uraim! – kiálték a közönségre. – Lehet, hogy egy óra múlva golyók hullanak ránk eső helyett, hát akkor elfutunk-e?” S arra minden esernyő eltűnt a fejek fölül. De eltűntek még a kalapok is abban a pillanatban amidőn Irinyi az első példányát a nemzeti követelésnek felmutatá e szóval: „Íme a szabad sajtó legelső nyomtatványa!” A nyomtató gépet elsőnek ragadta meg Irinyi, a második nyomást Petőfi, a harmadikat én tettem vele, hogy, ha a merénylet szerencsétlenül üt ki, minket érjen a csapás, ne az ártatlan nyomdai személyzetet. Így lett kinyomtatva Magyarországon a szabad sajtónak legelső terméke.”

 „ Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10000 ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben."
(Petőfi Sándor naplójából)

A pesti forradalomról hírt kapó bécsi udvar meghátrált: március 17-én kinevezték gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek. Az áprilisi törvények alapján Magyarország alkotmányos királysággá alakult. Nem szakadt ki ugyan a Habsburg Birodalomból, de az állami önkormányzás eszközei a népképviseleti parlamentnek felelős magyar kormány kezébe kerültek. Nem oldódott meg azonban minden. Az ország nemzetiségi lakói nem élveztek nemzeti jogokat, így például a horvátok külön országgyűlést és kormányt hoztak létre, és Erdélyben is polgárháború készült. Külföldön zajlott a „népek tavasza”, forradalmak éltek és buktak el, a Habsburgok pedig végre a magyar forradalom ellen fordíthatták erejüket. 1848 szeptemberére egyértelművé vált, hogy fegyveres összeütközésre fog sor kerülni: így kezdődött a magyarországi szabadságharc.

Márciusi hírmorzsák

Gyanúba keveredett a Skót Rögbi Szövetség három tagja

Varázslókörben vádolják Kelly Brown, Jim Hamilton és Stuart Hogg skót játékosokat a Nemzetközi Titokvédelmi Alaptörvény megsértésével a rögbi nevű mugli sportágban való részvételükért. A gyanú szerint mindhárman kviblik, azaz varázslócsaládból származnak, és ezzel a varázsvilág lelepleződését kockáztatják.
A rögbi egyetlen labdával játszott, pontszerzős játék, melyet seprű nélkül, a pályán fel-alá futva játszanak, elvégre a varázstalanok játéka. Ennek ellenére a játék varázslókörben is egyaránt tiszteletet és szadista élvezetet váltott ki sokakból, amiért a játékosok hajlandóak mindennemű varázslat nélkül ilyen brutális sportba elegyedni.
A skót csapat - melynek első játéka  egyben az első nemzetközi mérkőzés is volt 1871 március 27-én az angolokkal szemben - azután kezdett varázslókörben igazán népszerűvé válni, hogy Angus Buchanan megjelentette önéletrajzát Életem kvibliként címen, melyben a játékban elért sikereiről is írt. Angust kvibli-gyűlölő apja kitagadta ugyan a családból, de ez nem tántorította el a világhírnévtől. Halála után nem sokkal alakult meg a WSSRU, vagyis a Wizarding Supporters of Scottish Rugby Union, a Skót Rögbi Szövetség varázslók alkotta rajongói klubja, mely minden évben gyűléseket, és megemlékezést tart Angus tiszteletére, és a mugli sportágat népszerűsíti. Csupán pletykálnak működésük egy másik, titkos céljáról is, hogy tehetséges kvibliket csempésszenek a skót csapatokba. Ennek gyanúja áll most jelenleg fent a fent említett három játékossal szemben.
Jim Hamilton 2006 óta tagja a csapatnak, második soros poszton, két másik társa 2012 óta játszik a Szövetségben. Stuart Hogg fogó (megközelítőleg sem olyan szerep, mint a kviddicsben lévő fogóé), Kelly Brown pedig leváló és egyben csapatkapitány. Egyelőre nem sikerült bizonyítani a vádak valódiságát, mivel a kviblik nem szerepelnek varázsló nyilvántartásokban.


Tíz éves gyerek tanít a Mahoutokoróban

Sok furcsaságot hallani Japánból, a világ talán legváltozatosabb kultúrájú országából, sokaknak így talán nem is olyan meglepő, hogy egy tíz éves gyerek tanári állást vállalt a japán varázslóiskolában. Akiknek mégis meglepő: igen, tényleg. Nem vicc.
Harufīrudo Tamanegi csodagyerek, tehetségével már három évesen kitűnt, öt évesen már képes volt hibátlanul, és célzottan hoppanálni, számtalan varázslatot reprodukált azonnal, látás után. Szülei közbenjárása nélkül is idejekorán megkapta iskolai behívó levelét, a tanéveket pedig gyorsítottan teljesítette, gyakorlatilag négy havonta lépett évfolyamot, beírva magát a történelemkönyvbe, mint a legfiatalabb, aki valaha kiérdemelte a cseresznyefa pálcát, mely az egyik legnagyobb dicsőségnek számít a japán varázsvilágban. Most pedig visszatért a Mahoutokoro Varázsiskolába, hogy tanítson, mert egyelőre nem tudja, mi lesz, ha majd nagy lesz.
Minthogy fiatalabb, mint bármelyik elsős diák, elképzelhetetlennek tűnik őt komolyan venni, ám a japán mentalitás egész más. Néhány szülő ugyan aggályait fejezte ki, és páran gúnyolják őt növendékei közül, de többnyire tisztelet és nagyfokú szeretet övezi az ifjú tanár urat. Főként a lányok körében, természetesen.


Változatlan a gringotts-i helyzet

Két hónapja tartja zárva kapuit a Gringotts Varázslóbank, nemzetközi szintű gazdasági válságba sodorva a varázslóvilágot. Mint az már köztudott, az év elején máig ismeretlen tettesek betörtek a bankba, és elloptak onnét valamit, melyről azóta sem adtak ki tájékoztatást sem a Brit Mágiaügyi Minisztérium, sem a Gringotts dolgozói.
Sok spekuláció látott napvilágot azóta, sokan biztosak afelől, hogy a Harry Potter keze által legyőzött sötét nagyúrral kapcsolatos a dolog, mások pedig egyenesen arról suttognak, hogy a varázsló ismét visszatérhetett a halálból. Potter nem nyilatkozott az újságoknak.


Ismét megrendezésre kerülhet a Trimágus Tusa

Idén lesz 720 éve, hogy megrendezték az első Trimágus Tusát a három legnagyobb varázslóiskola, a Roxfort, a Beauxbatons és a Durmstrang között, és éppen húsz éve lesz, hogy a legutóbbi kísérlet a tusa felélesztésére tragikus véget ért Cedric Diggory halálával, és Tudjukki visszatérésével.
Most ismét szeretnék a rangos eseményt megrendezni, a hírek szerint ezúttal a francia iskola lenne a házigazdája, ám alig kelt híre a dolognak, máris többen támadják a kezdeményezést, mint amennyi támogatója lenne.
Két évtized telt el, de közel nem elég idő, hogy bárki elfelejthetné, mi történt az angol varázslóiskolában a legutolsó próbán. Sokan félnek a gringotts-i helyzet miatt egy újabb tragédiától, noha a Beauxbatons igazgatója szerint igen csekély esélye van annak, hogy egy bizonyos sötét nagyúr épp ugyanúgy próbálna visszatérni, mint a legutóbb, de leszögezte, hogy mindenképp tenni fognak róla, hogy Harry Potter neve NE kerülhessen bele a Tűz Serlegébe.

Egy elátkozott költő1431-1432, Párizs.

Francois Villon ráébred a világra, hogy balladáival csodát ültessen az emberek szívébe.
Személyes kedvencem, akinek bizonytalan eltűnése az egyik olyan számomra izgató hír, aminek kis serdülőkorom óta a végére szeretnék járni. Biztos, hogy ezen a világon nem tudom meg az igazságot, de egy piciny Villon-tökéletességet most megosztok veletek. Olvassátok látó szemekkel, és nyitott lélekkel.Szomjan halok a forrás vize mellett;
Tűzben égek és mégis vacogok;
Parazsas kályhánál vad láz diderget;
Hazám földjén is száműzött vagyok;
Csupasz féreg, díszes talárt kapok;
Hitetlen várok, sírva nevetek;
Az biztat, ami tegnap tönkretett;
Víg dáridó bennem a bosszúság;
Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek;
Befogad és kitaszít a világ.

Nem biztos csak a kétes a szememnek
S ami világos, mint a nap: titok;
Hiszek a véletlennek, hirtelennek,
S gyanúm az igaz körül sompolyog;
Mindig nyerek és vesztes maradok;
Fektemben is fölbukás fenyeget;
Van pénzem, s egy vasat se keresek,
és reggel köszönök jó éjszakát;
Várom, senkitől örökségemet;
Befogad és kitaszít a világ.

Semmit se bánok, s ami sose kellett,
Kínnal mégis csak olyat hajszolok;
Csalánnal a szeretet szava ver meg,
S ha igaz szólt, azt hiszem, ugratott;
Barátom, aki elhiteti, hogy
Hattyúk csapata a varjú-sereg;
Igazság és hazugság egyre-megy,
és elhiszem, hogy segít, aki árt;
Mindent megőrzök s mindent feledek:
Befogad és kitaszít a világ.

 AJÁNLÁS

Herceg, kegyes jóságod lássa meg:
Nincs eszem, s a tudásom rengeteg.
Lázongva vallok törvényt és szabályt.
S most mi jön ? Várom pályabéremet
Mert befogad és kitaszít a világ.


Azt azért hozzátenném, hogy Szabó Lőrinc fordítói munkáját dicsérhetjük ebben a mestermunkában.

Talán ti is találtatok számotokra igéző gondolatokat a sorok között. Ha valamit esetleg nem értenétek, szívesen tartok privát verselemzést, csak írjatok nyugodtan.

Mit rejt a befőtt?

Mindenkinek van otthon pár befőttes üvege, melyek már ősidők óta ott porosodnak, és csak foglalják a helyet. Pár kreatív ötlettel akár el is tüntethetjük őket, díszekké, ajándékokká és egyéb praktikus dolgokká varázsolva őket - és még pálcára sincs szükségünk!

1. Szentjánosbogár ketrec

Ha szereted a sejtelmes, mesebeli díszítőelemeket, ez az ötlet kimondottan tetszeni fog! Egyszerű, mégis varázslatos hangulatot teremt!

Hozzávalók:

-ecset
-befőttes üveg
-foszforeszkáló (sötétben világítós) festék - szinte bármelyik hobbiboltban találunk
-esetleg víz

Elkészítés:

 Ha már minden hozzávalót beszereztünk, neki is kezdhetünk az új éjjeli lámpa készítéséhez. A foszforeszkáló festéket feloldjuk vízben, ha szükséges (írja a használati utasításon, vagy a dobozon), majd az ecsettel apró pontocskákat készítünk a befőtt belsejébe, minél többet és minél sűrűbben. Ha ezzel megvagyunk, fényforrás közelébe helyezzük az üveget, hogy "feltöltődjön", és kész is vagyunk!2. Persely

Ha nem igazán tudod, hogy rakd félre a pénzed, viszont szeretnél gyűjtögetni, itt megnézheted, hogy készíthetsz egy üveg perselyt csupán pár lépésben!

Hozzávalók:

-befőttes üveg
-papír
-írószer
-ragasztó
-időközben összegyűjtött apró

Elkészítés:

 Tetszésünk szerint kivágunk egy formát a papírból, majd ráírjuk a gyűjtési "okot/célt", pl. zsebpénz, nyaralás, álmok, stb. Ha ezzel megvagyunk, egyszerűen csak ráerősítjük ragasztóval a cetlit az üvegre, és kezdődhet a félretevés!
3. Ötlet-befőtt, Kívánság-üveg

Sokszor vannak ötleteid, és nem tudod, hová írd őket, vagy talán nem akarod elfelejteni az újévi fogadalmaidat? Erre is lehet befőttest használni!

Hozzávalók:

-befőttes üveg
-papír
-írószer

Elkészítés:

 Hasonlóan az előző befőttes üveg elkészítéséhez járunk el. Először megcsináljuk a címkét, majd tovább díszíthetjük kedvünk szerint. Papírfecnikre felfirkantunk pár ötletet/kívánságot, majd beledobjuk, hogy akármikor elővehessük.
4. Vintage fotó

Ha nincs otthon képkeret, vagy egyszerűen csak unod a monoton képtárolást, itt egy ötlet, amivel sokkal érdekesebbé teheted a fotóidat!

Hozzávalók:

-befőttes üveg
-olaj
-fotó (a fekete-fehér képek jobban működnek)

Elkészítés:

 Belehelyezzük a fotót az üvegbe, majd megtöltjük olajjal, és készen is vagyunk! A sárgás árnyalat egy különleges, kellemes hangulatot ad a fotónak, akár ajándékként is készíthetjük. Vigyázzunk, hogy erősen zárjuk le a tetejét. Egyszerű és nagyszerű!5. Lángtartó

Hangulatot szeretnél teremteni egy kinti tábortűzhöz, vagy akár egy benti bulihoz? Itt a megoldás!

Hozzávalók:

-befőttes üveg
-gyertya
-drót
-esetleg homok, vagy apró kövek

Elkészítés:

 A drótot körbetekerjük párszor a befőttes nyakán, úgy, hogy megtarthassa azt, de legyen elég hosszú, hogy felakaszthassuk. Ha ezzel megvagyunk, szórhatunk egy kis homokot, vagy apró kövecskéket az üveg aljára, majd beletesszük a gyertyát, és voilá!
6. Édes ajándék

Van egy édesszájú ismerősöd, akinek lassan közeleg a születésnapja, vagy csak nem tudod, hogy tárolhatnál magadnak biztonságban süteményt az útra? A befőttes üveg itt is segít!
Hozzávalók:

-befőttes üveg
-hozzávalók egy egyszerű süteményhez (pl. málna, tiramisu krém, piskóta), vagy többféle cukorka
-kanál
-cérna/szalag

Elkészítés:

 A befőttesbe rétegesen elhelyezzük a különböző édességeket, hozzávalókat, majd rázárjuk a tetejét, rákötjük a kanalat, és már oda is adhatjuk ajándékba - esetleg vihetjük magunkkal útravalónak.7. Nyári hűsítő

Nyáron a tikkasztó melegben kint ültök a haverokkal a kertben, de mindenki lusta ebben a nagy melegben öt percenként újra tölteni a poharát? Ha befőttes üveget használsz, tovább tart a hűsítő, emellett egy nagyon aranyos ötlet!

Hozzávalók:

-befőttes üveg
-szívószál
-színes papír(vagy valami lehúzós)
-írószer
-cérna
-limonádé, vagy más hűsítő

Elkészítés:

 Felcímkézzük a befőtteket(illetve felragasztjuk lehúzóst), hogy könnyebben lehessen megkülönböztetni a poharainkat. Beletöltjük a limonádét, beledobjuk a szívószálat, és fel is szolgálhatjuk!Irigylésre méltó mugli találmányok

Bizonyára nem sokan gondolkodtatok el rajta, hogy mik azok a dolgok, melyeket a muglik úgy használnak, hogy mi nem is tudunk róla, vagy mi nem tudjuk kezelni. Nem olyanokra gondolok itt, mint az autó, meg a villanykörte, mert autóval mi is járunk, bár a kényelmesebb útvonal mindig szimpatikusabb. De belegondolt már valaki abba, hogy milyen olyan dolgaik vannak, amiket ha ismernénk, esélyesen a szívünkhöz nőnének?
Ma az én top 5 tárgyamat, vagyis részben az én top 5 tárgyamat mesélem el nektek, de nem sorrendben, mert mindegyik a kedvencem.Az első igen bonyolult tárgyam a mobiltelefon. Nem tudom, miért rögtön egy ennyire hm… nektek lehet, hogy nem olyan fontos tárggyal kezdem a sort, de higgyétek el, jó kis cucc. De megmondom, én miben látom a csodáját…
Ha belegondolunk, nálunk az üzenetváltások levélben történnek leginkább, amit bagollyal intézünk. Másik módszerünk a tűzhelyes, tüzes beszélgetés, és még mellette néhány dolog, de az eddigi mágikus ismereteim alapján nem hiszem, hogy van olyan módszerünk, amivel bármikor, bárkit elérünk. Na erre találták ki a mobiltelefont, ami ezt a csevegési formát lehetővé teszi nekünk. Jó, a suliban nem, mert itt semmi ilyen kütyü nem működik, de azért érdemes belegondolni, hogy milyen is lehet egy olyan világban élni, ahol a távolság nem akadály.A következő ketyerém megint egy elektromos valami, amit úgy hívnak, hogy mosógép. Jó, persze mi is mosunk, tehát megint olyan dolog, ami csak az életet könnyíti meg. Tudom, hogy anyu, meg a nagyiék is előnyben részesítik a hagyományos munkavégzést erre vonatkozóan, de szerintem ez a gép zseniális.
Gondoljunk bele, hogy csak beleszórjuk a ruhákat, rakunk bele mosószert, meg öblítőt, aminek egyébként nagyon jó illata is van, elfordítunk pár gombot, vagy tárcsát, megnyomjuk a bekapcsoló gombot, majd ha lejárt, akkor kiszedjük belőle a ruháinkat, amik tiszták, és finom illatúak. Közben pedig azt csinálhatunk, amit akarunk. A kezelését bár meg kell tanulni, nem nagy kunszt, hiszen mindent megkapunk mellé leírva.A harmadik ilyen dolog, szintén elektronikus dolgokat igényel, de nem közvetlenül azzal működik. Ez pedig az internet. Egyszer láttam, hogy az egyik barátnőm, még Németországban, ezzel „játszott”. Vagy ezen játszott, már nem is tudom, hogy mondta. De abban biztos vagyok, hogy elhangzottak olyanok, mint tudományos anyagok, képek, zenék, könyvek, filmek, meg minden ilyesmi, ami szemnek szájnak ingere.
Amikor nála voltam, nem mertem elárulni neki, hogy nekünk nincs ilyenünk, se olyan kütyü, amit laptopnak, meg számítógépnek hívnak, így én nem mertem hozzányúlni, de imádtam a lehetőségeket, amiket nyújtott. Akkor rengeteg zenét hallgattunk, még egy játékra is rávett, és mutatott tényleg pár olyan oldalt - azt hiszem így hívják -, ahol találtam egy csomó írást, könyveket, meg okosságot. Láttam írásokat békákról, a világról, mugli feltalálókról, találmányokról, történelemről, és még ki tudja, hogy miről nem. Sok mindent megadnék érte, ha ilyen lenne nálunk is, még akkor is, ha csak a varázslókra érvényes dolgok lennének rajta, szóval pl. a mi történelmünk, meg a mi eszközeink, ilyesmik. Tudástár egyetlen pici helyen.Mindenki imádja a zenét, főleg hogyha hallgathatja is azt, ami számára megfelelő. Ma már rengeteg olyan program, meg kütyü van, amivel ezt megoldhatjuk. Bármilyen stílusból bármilyet kovácsolhatunk, feltéve, ha ismerjük azokat a dolgokat, eszközöket, amiket a muglik ennek megvalósítására használnak. Néha nekünk is jól jöhetne, ha szeretünk egyfajta dallamot, de tökre nem csípjük a stílust, és helyette csinálhatnánk belőle olyat, amilyet mi szeretünk. Én biztos el bírnám viselni, hogyha a kedvenc dallamaimat többféleképpen hallhatnám. Egy dal, sok „tálalás”. Hát nem lenne ez nálunk is zseniális?Az ötödik a listámban a családi kasszához, és a pénzhez kötődik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem a mugliknál a bankkártya piszok jó ötlet. Nem kell mindig készpénzt cipelnünk magunkkal, hanem lenne nálunk valami kártyaszerű, legyen mágikus, vagy nem mágikus, amivel bármelyik boltban tudunk anélkül vásárolni, hogy egy csomó magunknál tartott pénzünk lenne. Ez jóval biztonságosabb, és gyorsabb is tud lenni, a bankokban a széfekből pedig automatikusan levonásra kerülnének az elköltött knútok. Igen, ez is elektromossággal működik, mint minden, ami eddig felsorolásra került, de gondoljunk bele, mennyire megkönnyítené a mindennapjainkat.

Ahogy olvashatjátok, nekem (kis segítséggel) ez az öt tárgy, vagy valami, ami nagyon hiányzik a muglik világából. Hihetetlen, hogy mennyire kreatívak tudnak lenni, ha az életük megkönnyítéséről van szó, meg persze az is lehet, hogy nekünk is el kéne ezen egy kicsit gondolkodni, hogy tovább tudjunk fejlődni? Mert a varázslat az varázslat, így is jóval könnyebben élünk, mint varázstalan társaink, de ha egyszer lehetőségünk lenne rá, miért ne használnánk ki azt.

Roxfortozás Bagolyköves módra, avagy a roxforti cserediák hetek

Kivételesen nem kívülállóként, inkább személyesen mesélek nektek a diákönkormányzat által rendezett éves 'nagy rendezvényről'. Elnökként szívesen vállaltam el a csapat nevében az igazgató úrtól kapott feladatot. Az utóbbi években egyre jobban próbál az iskola külföldi kapcsolatokat kiépíteni, itt a tavalyi példa rá, a Mágustusa, amivel híresebbé tettük az iskolát. A történelem során arra még nem volt példa, hogy egyszerre két bajnok lépjen ki az ajtókon, de Benjamin és Đominic összehozták. Hónapokig zengtek róluk a külföldi hírverők, aztán a csend után valami újjal rukkoltak elő.
A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola igazgatója, Roderic W. Portington bejelentette, hogy az idei tanév náluk a cserediák programról fog szólni. Ez egy különleges lehetőség a világ minden mágusképzője számára, hiszen nem lehet csak úgy belépni a hírhedt és legnagyobb, legrégebbre visszanyúló múlttal rendelkező intézmény falai közé. A felhívás tehát minden hozzánk hasonló iskolának szól, minden iskolából érkező két hetet tölthet el Roxmorts mellett.
Ez hogy is fog zajlani? Persze meg kell érte dolgozni, de nem olyan keményen, mint ahogy azt hiszitek. Kétfordulós kvízt kap mindenki kézhez, aki jelentkezni óhajt a programra, aminek kitöltésére két-két hét áll rendelkezésre. Minden házból egy ember vehet részt az utazáson, de garantáltan megéri gondolkodni a válaszokon, hisz ilyen alkalom nem adódik minden nap...
További információval egyelőre nem szolgálhatok, de ha nagyon kíváncsiak vagytok, bagolyban érdeklődhettek!
A kirándulás várható időpontja április vége. Ezt követően természetesen mi is vendégül látunk két diákot közülük, de ez egyelőre maradjon meglepetés.

Mindenkinek sok szerencsét kívánok!
Amira Loveguard, a DÖK elnöke

Márciusi csillagállás

Kastélylakók, élvezzétek ki a márciusi románcokat, sétáljatok sokat a szabadban, és ha tehetitek, ügyesen készüljetek az előttetek álló nehézségekre.

Sikeres vizsgaidőszakot kíván Nektek az Edictum!
~ vizsgán ne olvass!


Réem (01.27.-02.23.)
A március a Te hónapod, hát használd ki! Itt az ideje elkezdened élni, elhívni a kiválasztottat randevúra, ha már eddig nem tetted meg, megkeresni a régóta fontolgatott tanárt, hogy különórára járhass hozzá, vagy megvenni az első saját seprűdet, és beállni a házad kviddicscsapatába. Ne halasztgasd a teendőid, mert mire valójában eljő a tavasz, már nem bírod el terhüket.

Tebó (02.24.-03.14.)
Ha úgy érzed, hogy idáig legjobb barátaid árnyékában éltél, most visszaigazolást kaphatsz, és megnyugodhatsz; senki nem néz levegőnek, hiszen mindenki úgy szeret, ahogy vagy. Megtudod azt is, hogy valaki rajongással van irántad, de ha nem tetszik az illető, legjobb, ha még idejében letöröd szarvait, mert a későbbiek során állítom, hogy rosszabbul fogsz kijönni ebből a helyzetből.

Sellő (03.15.-04.11.)
A nyár még messze, miért lángol így a szíved? Ha azt hiszed, hogy mindig minden a tiéd lehet, úgy, hogy nem teszel értük semmit, akkor sajnos el kell szomorítsalak: ez butaság. Figyelj jobban a tanulmányaidra, mert csúnya csúszásoknak lehetsz szem- és fültanúja, ha a könyvek helyett a másik nemben merülsz el. Én szóltam!

Puffskein (04.12.-05.09.)
Ne puffogj. A varázsigék is jobban fognak menni, ne hagyj fel gyakorlásukkal! Könnyen elkaphatsz ebben az időben egy-egy kósza betegséget, így jobb volna felöltöznöd, és csak akkor kószálni a faluban, ha arra van is engedélyed.

Kentaur (05.10.-06.09.)
Ellenség a láthatáron. Viharos hónapnak nézel elébe, vigyázz magadra! Minden sarkon nézz a hátad mögé, mert valakivel igencsak elmérgesedett a viszonyod. Talán még az elmúlt évben törtél borsot a bosszúálló orra alá? Találkozol március elején valakivel, aki megdobogtatja szíved, de vigyázz, könnyen összetörheti. Sok szerencsét!

Augurey (06.10.-07.08.)
Nehéz eset vagy, lusta, és öntelt. Kezdj el tanulni, viszont ha eddig nem tetted, akkor inkább menj le a faluba munkát keresni. Egy nap alatt nem váltod meg a világot, de csaposnak talán még te is jó lehetsz. Hozzád kóborolhat egy állat, légy jószívű, fogadd be.

Jarwey (07.09.-08.05.)
A Valentin-napi esetleges csalódás ne szegje kedved! Ha nincs partnered, hívd el egy jó barátod forró csokizni, meglásd, jót mulattok majd együtt. A hónap a Réem mellett neked kedvez még leginkább, végre learathatod a babérokat, pihenhetsz egy keveset. Ülj seprűre, repülj, engedd ki a fáradt gőzt!

Crup (08.06-09.02.)
Kerüld az erdő mélyét, hiszen olyan lények lakják, akikkel még te sem bírsz el. Március hava csupán annyit ígér, amennyit őszintén elvársz a tavasz első szellőitől. Mások már szerelmesen csüngnek egymás ajkán, viszont Te vagy az a jegy, aki tökéletesen boldog egyedül is, mégsem magányos, és bármerre megy is, az ellenkező nem tagjai követni fogják útját. Vizsgákkal hogy állsz? Fogadd meg tanácsom, és ülj be egy délután a könyvtárba! Ha a tanulás annyira nem is köti le figyelmed, a könyvek között még a végén belebotlasz az Igaziba.

Fwooper (09.03.-10.03.)
Magad sem tudod megmagyarázni, de tele vagy energiával, egész nap mosolyogsz, és mintha a környezeted is felfigyelt volna rád... A felszálló Hold-csomópont a negyedik házban áll, szabad utat engedve ezzel neked a boldogság felé. A vizsgák kemény munka nélkül is könnyedén sikerülnek majd, a barátaid az összes vicceden nevetni fognak, és meglásd, a közelgő tavasz elhozza legnagyobb vágyad is. Ugye milyen jó, hogy nem énekeltél előző hónapban?

Kákalag (10.04.-11.02.)
A sötét varázsigék vonzanak téged, mint legyet a légypapír, de ne a könyvtárban próbálgasd szárnyaid! Az elsőéveseket hagyd ki játékaidból, mert nem nehéz egy átkokat kántáló fiatalt megtalálniuk a kastély diákprefektusainak. Gyomorbántalmakat hozhat a február, ne falatozz annyit a falu cukrászdájában, inkább válaszd a manók főztjét. A nagyterem felé menet összeütközhetsz egy kedves lánnyal...

Moke (11.03.-11.29.)

Ha a február nem a te hónapod volt, akkor gyorsan nyisd ki a szemed, és figyelj... Szerelem! Cupido a láthatáron! Öveket becsatolni, pattanj a seprűdre, mert repülni fogsz egész hónapban. Ezek az érzelmek mindent felborítanak életedben. A rendszerező, egyszerű hétköznapokhoz szokott éned most majd kicsattan örömében. Elevenné válsz egy pillanat alatt, és a rózsaszín, szorító köd miatt semmit sem fogsz észrevenni a külvilágból. Végre egy kis izgalom jön, kérlek, ne zárd magadra a szobád ajtaját...

Pixi (11.30.-12.28.)
Valaki meglepetést tartogat a számodra. Hogy az miféle, és ki az illető, az majd a hónap végén kiderül. Ideje neked is nyitnod a világra, mert akitől a meglepetést kapod, már hónapok óta rólad ábrándozik. Nyisd ki a szemed, ne csak a könyvtárban raboskodj egész nap, nem vagy te vámpír, hogy félj a Naptól. Vagy igen? Ha így folytatod, egyszer azt veszed észre, hogy eltelik feletted az életed. Tudod, abból csak egyetlen egy van...

Kappa (12.29.-01.26.)
Sok szenvedés és küzdelem árán lesznek meg a vizsgáid, viszont amint leteszed az utolsó megmérettetésen a pennád, szabad madárként repülhetsz március viharos napjaiba. Tehát szedd össze magad, és ahelyett, hogy azt számolgatod, hány minden ízű drazsé létezik világunkban, látogasd meg Matildát a könyvtárban! Ja, hogy nem tudod merre van? Menthetetlen.

Fényérzékeny vérszívók – tanuljunk a mugliktól!

Rengeteg legenda terjed mind a varázsvilágban, mind a muglik között a jól ismert vérszívó szörnyekről, akik az esetek többségében jóképűek és elnyerik a főhősnő szívét, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak – ami azért vicces, mert a vámpírok nem halnak meg, hacsak nem kapnak „segítséget” ehhez. A filmek és sorozatok rendkívül sok alternatívát kínálnak eme faj bemutatására, az eszközök száma határtalan, azonban találunk köztük igen nagy melléfogásokat is. Először is nézzük meg, mit érdemes tudni a vámpírokról.

Eredetileg úgy szól a fáma, hogy a vámpírok sátántól való lények. A klasszikus felfogásban ez a faj kivétel nélkül vérrel táplálkozik, legfőképpen pedig az embereket tartják a jó uzsinak, az állatok vérére csak végső esetben szorítkoznak. Koporsóban alszanak, a napon porrá égnek, természetfeletti gyorsasággal és reflexekkel rendelkeznek, képesek hipnotizálni az embereket. Ezen kívül az esetek többségében vonzerejükkel csábítják el a nőket, illetve kiváló szeretők. Ami a halálukat illeti, a kereszt, a fokhagyma, a szenteltvíz és a karó is nagy segítségünkre lehet esetleges vámpírtámadások esetén, de a leghatásosabb, ha levágjuk a fejüket, aztán elégetjük. Fontos még, hogy eleinte csak férfi vérszívókról beszélhettünk, ma azonban már a női nem is képviselteti magát a fajon belül. Az átváltozás - vagy inkább átváltoztatás - nem éppen kellemes eljárás, az átalakítótól függően a folyamat végén lehet félvámpír és vámpír is az áldozat.

Ezen alapinformációk tudatában nézzük is meg, mi a kínálat, ha valami izgalmas, véres kalandra vágyunk!

Twilight
Mondanom sem kell, mennyire ledöbbentem, mikor Edward, történetünk vámpírhőse a napra kilépve nem elégett, hanem csillogni kezdett. Ez volt az a pont, ahol elakadtam, és pislogás nélkül meredtem a képernyőre. Kétségkívül ez a filmtörténet egyik legnagyobb melléfogása, a megvalósításról nem is beszélve. Többféle mítosz is van arról, mi történik ezekkel a lényekkel, amikor a bőrüket nap éri, de akárhogy kutakodtam, gyémántszerű ragyogásról nem találtam feljegyzést. A Stephenie Meyer által megálmodott, vászonra vitt világ tartogat még további meglepetéseket is, ahogyan teljesen téves információkat is. Ettől függetlenül a Twilight-saga az egyik legnagyobb számban eladott, legnépszerűbb sorozatok egyike.

Dracula
Ez a 2013-ban indult sorozat (eddigi) egyetlen évadával kiemelkedik a többi közül. A történet Vlad Tepes, más néven Karóbahúzó Vlad történetének folytatását dolgozza fel. A híres vámpírt halála után egy orvos feléleszti, hogy legyőzhesse a Sárkány Lovagrendjét – amely nem mellesleg vámpírvadászattal foglalkozik. Itt is találhatunk megkérdőjelezhető dolgokat, ám mint az újraéledt vámpír, a történet kifogástalan. Vlad megfelel minden olyan elvárásnak, melyet a klasszikus értelemben vámpírnak tartanak a muglik. Ha bőrét nap éri, megég, kiváló szerető, vérrel táplálkozik, egyéb különleges képességeiről már nem is beszélve, beleértve a gyorsaságot is. A sorozat érdekessége azonban, hogy a doktor feltalál egy szert, amellyel a vámpírunk képes a napon is mozogni, csakhogy a hatékonysághoz el kell érnie, hogy a halott szív újra dobogjon… Ez már inkább modern kori vámpírfelfogás, ahol is sem a fokhagyma, sem a feszület nem hat ellenük. Viszont a szentelt víz és a karó továbbra is remek eszköze a vérszívók elpusztításának. Úgy gondolom, megéri belekezdeni, nagyon nem csalódhatunk benne.

Vampire Knight
Több tiniknek készült anime is foglalkozik a vámpírkérdéssel, melyek közül talán az egyik legnépszerűbb a Vampire Knight. Szexi vérszívók éjszakai tagozaton tanulnak egy iskolában, ahol – ki hitte volna -, de a főgurunk beleszeret egy természetesen nappali tagozatos diáklányba. Mint mindig, most is meg kell vizsgálnunk, hogy a készítők mennyire maradtak hűek az eredeti vámpírtulajdonságokhoz. Nos, a történetbeli karakterek nem mehetnek a napra, képesek hipnotizálni másokat, hihetetlen gyorsasággal és reflexekkel bírnak és mint mindig, most is vérrel táplálkoznak. Itt már megjelennek a vámpírvadászok is, akárcsak a Dracula sorozatban, azonban itt nem rendszerűen, sokkal inkább egyénileg. Két évad készült ebből az animéből, az egyik a Vampire Knight, a másik a Vampire Knight Guilty. Ha másért nem, a szerelmi háromszögért mindenképpen érdemes megnézni.

További vérszomjas alkotások
Ezeken kívül érdemes megemlíteni még pár fontosabb művet a témában. Ilyen például a híres Drakula, Bram Stoker tollából, amiből a későbbiekben két film is készült. Megéri utána nézni a Roman Polanski rendező által készített Vámpírok báljának, valamint a ’95-ös Drakula halott, és élvezi című vígjátéknak, Leslie Nielsen főszereplésével. Több sorozat is készült a vámpírokkal kapcsolatban, többek között a Buffy, a vámpírok réme, a True Blood – Inni és élni hagyni, valamint a nagy sikerű Vámpírnaplók. Érdekes módon mindegyik mű a vámpírlét más-más jellegzetességét ragadja meg és kiparodizálja, vagy éppen véresen komolyan veszi – szó szerint.

Márciusi problémák

Kedves Dr. Who!

A minap rájöttem, hogy egy fekete macska követ engem! Eddig is találkoztam hébe-hóba a cicával, de az utóbbi időben szinte mindenhol ott van az állat. Mármint, ahol én vagyok. A folyosón, a páncélok mögé bújva, a tantermekben egy pad alatt vagy egy szekrény mögött, a réten, az erdőnél, a klubhelyiségben... mindenhol! Egyik éjjel ráadásul valami szuszogásra riadtam fel, a másik pillanatban meg hirtelen egy fekete árny ugrott le az éjjeliszekrényemről, leborítva az édesanyámtól kapott cserepes növényt, ami amúgy jól össze is törött, de ez nem lényeg, mert úgyis utáltam.
Szerinted mi történik velem? Kezdek megbolondulni? Vagy az a macska tényleg követ engem? Már arra is gondoltam, hogy lehet, egy animágussal van dolgom. De hogyan deríthetném ki, mi az igazság, még mielőtt idegösszeroppanást kapok vagy valami?

Remélem, tudsz segíteni.

Egérfiú


Kedves Egérfiú!

Először is, nyugodj meg. Semmi pánik. Mivel vizsgaidőszak van, és mindenhol nagy a kavarodás, lehet, hogy csak a stressz okozza vagy nagyon kimerült vagy. Talán félsz, hogy valami balszerencsés dolog fog veled történni, és a fáradtság miatt az agyad ezt egyfajta hallucinációs paranoiával dolgozza fel. Tedd fel magadnak a következő kérdéseket:
"- Pihenek eleget?
- Eszek/iszok eleget?
- Eleget vagy emberek között, társaságban?"
Ha a legtöbbre nem a válasz, akkor változtass ezen! Sétálj egy nagyot a friss levegőn, olvass saját szórakoztatásodra is kicsit, beszélgess a barátaiddal, kérd meg a manókat, hogy készítsék el kedvenc süteményed.
Majd gondolkodj el az alábbi kérdéseken is:
"- Vannak komolyabb félelmeim?
- Milyen kapcsolatban állok az állatokkal/macskákkal?
- Volt valaha macskám?
- Mit jelent számomra a fekete szín?"
Ha a válaszaid úgy érzed, aggasztóak, és tényleg komolyabb probléma állhat a háttérben, esetleg ajánlatos lenne felkeresni a kastély pszichológusát.
Én inkább az első esetre tippelnék, sok diák fordul tanácsért most hozzám, hogy mivel győzzék le ezt a hatalmas stresszt, hogyan érjenek el jobb eredményeket, néha mások is már szó szerint rémeket látnak. Abban viszont biztos vagyok, hogy nem a kastély szórakozik a diákokkal, a vizsgaidőszakra tekintettel a kastély is inkább segíti a diákokat, mint rémisztgesse és viccelődjön. Ha pedig egy animágus cicáról lenne szó, valószínűleg felfedte volna magát, ő sem szeretné, hogy megőrülj.Ha mégis követ, lehet, hogy néha tényleg pont ott megy át, ahol te vagy, és csak túlzol egy kicsit.

Remélem segítettem,

Doctor Who


***Kedves Doctor Who!

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy népszerű lányokból álló csoport tagjának mondhatom magamat. És ennek nagyon örülök, tényleg! Mégis csak jobb itt lenni, mint azok között a lányok között, akiket észre se vesznek, vagy piszkálnak és kinevetnek, nem? Mi is elég sokat nevetünk az ilyen embereken, és bevallom, nekem is volt már pár nem szép megjegyzésem.
Bűntudatom van, de nem akarom, hogy az legyen, mert nem akarok kiesni a csoportból! Viszont néha elgondolkodok, mennyivel vidámabbnak tűnnek más emberek. Én nem lehetek itt önmagam, mert az nem felelne meg a csoport elvárásainak. Azt kell szeretnem, amit ők, azt kell utálnom, amit ők, arról kell beszélnem, amiről ők... de közben nem szeretem azt, amit ők, nem azokat utálom, amiket ők, és nem érdekelnek azok a témák, amikről ők beszélnek.

Mit tegyek? Vállaljam fel magam, legyek lúzer, vagy a népszerűség megér minden rossz érzést?

A.Kedves A.!

Ohh, talán el sem hiszed, de sokan mások vannak ilyen helyzetben, mint te. Ugye tudod, hogy valójában te is tudod erre a kérdésre a választ, ott legbelül, csak inkább megerősítést kérsz?!
Mit gondolsz, mi a fontosabb? Hogy te boldog legyél és őszinte barátságokat köss, vagy örökre felszínes kapcsolatokba temetkezve, boldogtalanul éld le az életed? Ezt neked kell eldönteni, én nem dönthetek helyetted, de azért nyilván te is érzed a különbséget.
Miért lúzer az, aki nem a népszerűek körében forog? Hiszen ugyanúgy lehet valaki teljesen normális, tele igaz barátokkal és boldog emberek körében népszerű. Vagy szerinted a boldog emberek között nincs olyan, akit többen ismernek a "boldogigazbarátság" körben? Netántán ismered a kastély összes diákját?
Attól senki sem válik lúzerré, ha felvállalja magát. Sőt, mivel az a nehezebb, hogy szembeszállj egy bizonyos dologgal, sokkal értékelhetőbb sokszor. Lehet, hogy a "népszerűek" kitagadnának, de ezzel a lépéssel felkeltenéd mások figyelmét is, és felnéznek majd rád, esetleg követik a példádat, mert bár nem mutatják ki, hidd el, senki sem szereti a felszínességet. Csak félnek, de inkább ülnek a babérjaikon. Viszont, ha azt nézzük, te ezzel, hogy írtál nekem egy levelet, már alapból mertél gondolni valami változásra, és ezzel is bizonyítottad, hogy képes vagy tenni valamit a dolog érdekében.
Azt tanácsolom, gondolkodj el ezeken a dolgokon, képes vagy-e felvállalni az igazi éned, van-e benned ennyi erő és akarat, hogy változtass, vagy inkább megfutamodsz, éled tovább így az életed. Minden ember úgy csodálatos, ahogyan van, és ez a kastély hatalmas, biztosan találsz olyan barátokat, akikkel őszinte lehetsz, illetve boldogságban töltheted a napjaidat.


Doctor Who^^

Itt a tavasz?Hogy ránk köszöntött márciussal a tavasz, mi sem bizonyítja jobban, minthogy szerelem szökött a legzordabb szívekbe is, és csókolózó párok andalognak az iskola folyosóin, ülnek ki finomságokkal a piknikező tisztásra, vagy forrócsokiznak a falu cukrászdájában.


Az első lányról, akit lencsevégre kaptam, sajnos nem tudom megmondani, hogy a Philips ikrek melyik tagja, de mint ahogy látjátok, igen jókedvűnek és boldognak látszik ismeretlen párja mellett. Remélem, nem bánja ezt az érzelmekről árulkodó fotót, és a férfi ajkára hintett csókja nem Cupido apró nyilának köszönhető.
Dolánszky Alex úgy tűnik, még a legnépszerűbb fiúkat is körözi a suliban! Az őt csókoló lányok ugyanis csupa szépet és jót suttogtak nekem a levitásról, aki szerintük a legjobb fogást jelenti a kastélyban. Azt hallottam, hogy figyelmes, jó hallgatóság, és mindig azt mondja a nőneműeknek, amit hallani akarnak. Ez vajon azt jelenti, hogy Alex megtanult nőül? A többieknek tehát csak annyit üzennék, hogy kössék fel a gatyájukat, mert új szívtipró közelít, ki tudja kinek csapva le kezéről A nőt.Kedvenc könyvtárosomtól itt az ideje, hogy elkezdjek félni. Nem tudni, hogy az indián gyógyító tanította-e meg az erdőben való túlélésre, vagy Rubya professzor asszonytól vesz íjászati leckéket, de az biztos, hogy az erdő mélye veszélyesebb lett egy eszkimónak öltözött csomaggal. Az eddig szendén mosolygó, a diákságot könyvcímekkel, és lapozási trükkökkel ellátó kisasszonyról nem sikerült kiderítenem, hogy galambra vadászik-e szabadidejében, vagy Cupidót szeretné nyílhegyre tűzni, de azt gondolom, hogy ezentúl célszerűbb óvakodnunk az erdőtől, hiszen már nemcsak vámpírok és vérfarkasok fenik ránk fogukat, de Gryllus Matilda is nyitott szemekkel jár!Kiva Faraday elkelt?

Hogy pontosan miért lepődtem ezen meg, az egy talányos kérdés, mindenesetre némileg féltem a lány mellett mosolygó Strobl Doriánt, nehogy gyorsan elégesse őt a szerelem lángja... vagy a lány trükkös elméje. Kiva huncut tekintete sem árulkodik semmi jóról, a fényképezőgép másik oldalán állva is összehúztam magam, hogy aztán azonnal ellenőrizzem kigyulladt-e bármelyik tagom is. Szerencsére megúsztam, így hát sok-sok szép pillanatot kívánok a fiataloknak!Ugye, ez csak egy rossz álom?

Lorelai Riviera elhagyta a haját! Hogy ez a márciusi udvarlószezonnak szól-e, és a lány ezzel jelzi, hogy köszöni szépen, egyedül is boldogan éli az életét, azt nem tudom, de az első sikítófrász után egészen dögösnek tetszik így is. Kósza varázslat ez a változás, vagy a mindennapokban is így láthatjuk majd a navinést, arról szívesen fogadok olvasóktól érkező baglyokat, akik ha látták a lányt, lesznek olyan kegyesek, és megírják róla a tutit.