2017. március 15., szerda

Egy hatalom megdöntése

A mágikus szabadság kivívása


Mindenki hallott már arról, hogy 1848 nem a megszokott év volt sem a muglik, sem a varázslók számára. A történelem egy olyan pontja, amely máig meghatározza a varázslat működését. A Magyar Mágiaügyi Minisztérium megalakulásának éve. Így hát nem árt, ha egy kicsit mögé nézünk a történéseknek.
Mindenki tudja, mi történt március 15-én. De vajon mennyire ismerjük az előzményeket?
A Habsburg Birodalom részeként a magyar varázslótársadalmat is az osztrákok irányították. A mindenkori császár volt a mugli- és a varázslóvilág vezetője egy személyben. Az ő döntései, kénye és kedve határozta meg az egész birodalmat. Milyen határozatok születtek, milyen törvények tartották titokban a varázstalanok előtt a létezésünket és a többi. Az intézkedések azonban nem csak a Titoktartási Törvényben merültek ki. Szó volt arról, egy magyar varázsló milyen bűbájokat használhat, megkülönböztetve a fővárosi és vidéki mágusokat is. Az aurori titkosszolgálat pedig keményen betartatott minden megszorítást.
A muglik között jól ismert március 15-i események ugyanolyan hévvel korbácsolták fel a mágustársadalmat, mint a varázstalanokét. A tüntetésekre boszorkányok és varázslók is kivonultak, és a Landerer nyomda egyik gépét pedig elvarázsolták, hogy a mágusok által összeállított 12 pont is látható legyen az arra jogosultaknak. Így minden szórólapon mágiával elrejtve ott díszelgett a saját kiáltványuk. Bár nagy részében megegyezett a muglik követeléseivel, sok helyen olyan problémákat is felvetett, amit korábban még sehol máshol. Ilyen például az aranyvérű és mugli származású varázslók esélyegyenlősége is.


A 12 mágusok által írt pont:
- Kérjük a szabad bűbájhasználatot.
- Felelős mágikus ministeriumot Buda-Pesten.
- Évenkinti országgyűlést Pesten.
- Törvény előtti egyenlőség származástól függetlenül.
- Nemzeti szolgálatba állított aurorsereget.
- Közös teherviselés.
- Szabad varázslókereskedelem.
- Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
- Nemzeti Mágikus Bank alapítása.
- Az osztrák aurorok kivonulása az országból.
- A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
- Unio.


Összecsapásra az aurorok és a tüntetők között csak másnap került sor, mikor az előző nap kiengedett politikai foglyok közül Rétfalvi Tivadart, a mágikus ellenállás vezéralakját továbbra is bent tartották. Így néhány heves fiatal varázsló egy kisebb csapatot szervezett, hogy kiszabadítsák. Az osztrák aurorok őrizte börtön nehezen bevehető célpontnak bizonyult. Itt történt az első halálos eset a magyar oldalon. Rutkai János, tizennyolc éves fiú az egyik átoknak köszönhetően megsérült, és a következő nap az ispotályban életét vesztette.
A többi innen már történelem. A szabadságharc, ami megváltoztatta a magyar mágustársadalmat, és ami a történelem során először kovácsolta eggyé a varázslókat és boszorkányokat. A történet arról, hogyan hozták létre a Magyar Mágiaügyi Minisztériumot, ami a mai napig meghatározza életünket. Ez az a történet, ami a szabadság kivívásáról szól.

Nincsenek megjegyzések: