2018. július 15., vasárnap

A héber horoszkóp téged szólít


Minden ősi népnek és kultúrának megvan a saját hite, vallása, mondái és regéi. Na meg persze a saját módja annak, ahogyan a csillagokból olvassák ki az emberek személyiségét. Az alábbi héber horoszkóp is tizenkét jegyre osztotta az év szülötteit. Vajon rátok mennyire igaz az, ahogy ők a csillagok állását értelmezik?


03. 21. – 04. 20.
Júda (beszélni)

Jelentése: akiért hálát adnak
Jelképe: oroszlán

Mindennél fontosabb számára a kommunikáció: jól tudja forgatni a szavakat és nagyon ért a parancsolgatáshoz, irányításhoz. Erős az akarata, nagy célokra törekszik; ehhez nagy a lelkesedése és a meggyőző ereje. Mindent meg tud magyarázni. Nagy hibája a türelmetlenség, valamint az, hogy a cél mihamarabbi elérése érdekében nem vesz figyelembe másokat; úgy sért meg, hogy észre sem veszi. Kulcsmondata: Akarom, és így nincs lehetetlen!
04. 21. – 05. 21.
Issakár (fontolóra venni)

Jelentése: díjjal megváltani
Jelképe: szamár

Jóindulatú, kedélyes, de konok és dacos. Ő értékeli a legjobban a dolgok ismétlődését; ragaszkodik ahhoz, ami egyszer bevált. A hagyományok őrzője, a rutin embere. Mély hálát érez azért, hogy minden érzékszervével érezheti és észlelheti a természet kimeríthetetlen és sokoldalú szépségét. Bölcselkedő ember, aki tájékozott és igen erős birtoklási vággyal rendelkezik. Mielőtt döntést hozna, alaposan tájékozódik, több véleményt meghallgat, majd mérlegel, és csak ezután mond igent vagy nemet. Kulcsszava: Nem adom, ami az enyém!

05. 22. – 06. 21.
Zebulon (menni)

Jelentése: lakóhely
Jelképe: hajó

Nagyon erős a tudásszomja, nyitott minden újra, és mivel az új helyettesíti számára a régit vagy tökéletesen kiegészíti azt, ezért mindig differenciáltabban tudja szemlélni a történéseket. Belőle lesz a legjobb kereskedő, kapcsolatépítő, közvetítő vagy tanár. Nyugtalan, imád úton lenni. Mindenben kételkedik azért, hogy a meggyőződését aztán arra alapozza, ami azután megmarad. Hajlamos a cinikus, gunyoros stílusra és rendkívül éles analitikus gondolkodása miatt előfordul, hogy másokat meg akar fosztani a nézeteitől. Kulcsszava: Megkérdőjelezek mindent, és ami marad, abban hiszek!
06. 22. – 07. 23.
Rúben (látni)

Jelentése: Íme, fiú!
Jelképe: felkelő Nap

Embereket gyűjt maga köré, főként a rászorulókat, idősebbeket, a szociálisan rossz helyzetben lévőket, hogy segítsen rajtuk, kiálljon értük. Ezzel magához is köti az embereket, és amikor vészhelyzetbe kerül, számít a védelmükre. Romantikus típus; közülük kerül ki a legtöbb hősszerelmes vagy a régi időkön fájdalmasan nosztalgiázó. Világosan látja a saját maga és mások helyzetét, a dolgok mozgatórugóját, de nehezen tud a saját problémáival szembenézni, inkább homokba dugja a fejét. Kulcsmondata: Hagyd csak, majd én!
07. 24. – 08. 23.
Simeon (hallgatni)

Jelentése: meghallgatás
Jelképe: kard és kancsó

Nagylelkű, szuverén egyéniség. Szeret irányítani, reprezentálni, és annyi erővel, energiával rendelkezik, hogy a saját erejéből képes akár egy nagyobb vállalkozást is felépíteni. Sokkal többet ad, mint amennyit kap, de ez nem zavarja. Fellépése magabiztos, határozott. Nem szereti, ha beleszólnak az életébe, és még kevésbé, ha kritizálják. Életének fontos feladata: elsajátítani mások meghallgatásának képességét. Kulcsmondata: Nagyszerű vagyok!


08. 24. – 09. 23.
Gád (tenni)

Jelentése: szerencse
Jelképe: sátortábor

Tevékeny, aprólékos ember, akinek rendkívül fontos, hogy hasznossá tegye magát és ismerje a részleteket. Ő az, aki a leghamarabb meg tudja különböztetni az értékest a haszontalantól, a jót a rossztól. Pontosan ismeri a hierarchiát, és tudja, hogy hol van ebben az ő helye. Előszeretettel választja a második helyet, mert pontosan tudja, hogy az első milyen kockázattal jár. Hibája a túlzásba vitt kritizálás, a pedantéria, az érdekkapcsolatok hajhászása. Kulcsmondata: Mindent az ellenőrzésem alatt tartok!
09. 24. – 10. 23.
Efraim (tapintani)

Jelentése: kettős termés
Jelképe: szőlőtő

Életének megoldandó feladata: nem szabad félnie a közelségtől, az intimitástól. Próbáljon meg simogatni, akár szóban a lelket, akár érintéssel a testet. Álljon szóba azokkal az embertársaival is, akik rangban alatta állnak, vagy akiket nem kedvel, próbálja legyőzni az ellenszenvét. Különleges harmóniateremtő képességgel rendelkezik, belőle lesz a legjobb stratéga, aki elméletben pontosan tudja, hogy mikor mit kell tenni. Kulcsmondata: Hogyan is döntsek?
10. 24. – 11. 22.
Menasse (szagolni)

Jelentése: feledékeny
Jelképe: pálmafa

Egyedülálló képessége van a pszichikailag kényszerítő helyzetek létrehozására, amiből a másik nem tudja kivonni magát. Ebből függőség alakulhat ki, melynek során a másik kötődik hozzá. Ez a jegy szülöttjének számára a védőbástyát jelenti, amely mögött biztonságban érzi magát. Mindenkinél jobb a szimata, fejlett a hatodik érzéke, így ki tudja deríteni a legrejtettebb titkokat és előre megérzi a bekövetkező eseményeket. Kulcsmondata: Nem marad titokban előttem semmi!


11. 23. – 12. 22.
Benjámin (aludni)

Jelentése: a szerencse fia
Jelképe: farkas

Rendkívül sokszor álmodik, és ennek értelmezésében is jeleskedik. A szimbolika, a rejtélyek megfejtése, az élete végéig tartó tanulás a célja. Mivel szeretné megtalálni a dolgok értelmét, ezért szívesen ismerkedik meg távoli kultúrákkal, vallásokkal. Külső és belső utazásai során arra törekszik, hogy bővítse látóhatárát, egyre több életbölcsességet ismerjen meg, illetve sajátra tegyen szert. Be akar pillantani a kozmikus törvényekbe, mert szeretné megtalálni és megmutatni másoknak is a fény felé vezető utat. Kulcsmondata: Én tudom a legjobban!
12. 23. – 01. 20.
Dán (haragudni)

Jelentése: a bíró
Jelképe: kígyó

Képes az életben a legnagyobb terheket cipelni és pontosan tudja, hogy mi a felelősség. Rendkívül ambiciózus ember, aki mesteri módon találja meg az életében és cselekedeteiben a vezérfonalat. Tiszta és szigorú, akinek a következetessége, fanyar stílusa és a szabályokhoz való ragaszkodása zavarba ejti környezetét. Ő a biztonság és a rend garanciája, aki megköveteli, hogy a cél érdekében mindenki úgy táncoljon, ahogy ő fütyül. Kulcsmondata: Amit elkezdtem, azt befejezem!
01. 21. – 02. 19.
Áser (ízlelni)

Jelentése: boldogság
Jelképe: lombos fa

Ő a különc, a kívülálló, az eredeti, a hóbortos, akinek sajátos a véleménye a világról, és olyan, aki általában megdöbbenti az embertársait. Rendszerint sztoikus nyugalommal szemléli az embereket, és szereti felvilágosítani őket úgy, hogy tükröt tart eléjük, de ezzel ritkán arat nagy sikert. Élvezi, ha beleütheti az orrát mindenbe, kipróbálhat olyan új dolgokat, amelyekről a környezete úgy vélekedik, őrültség. Ő az, aki mindig mindent mindenkinél jobban tud és meg van győződve arról, hogy mindenki felett áll. Kulcsmondata: Elsősorban magamban hiszek!
02. 20. – 03. 20.
Naftáli (nevetni)

Jelentése: értesítés
Jelképe: szarvas

Egész életében arra a kérdésre keresi a választ, hogy valójában kicsoda. Hajlamos a hétköznapi dolgok, a kötelességek elhanyagolására, hiszen állandóan a föld felett lebeg. Pompás a humora, hajlamos az öniróniára, tud nevetni saját hiányosságain. Az életben a legfontosabbnak a boldogságot, az örömöt, a nevetést tartja, amelyeknek gyógyító erőt is tulajdonít. Problémája, hogy nem őszinte, hajlamos áltatni magát is, és az idők folyamán elveszíti a tartását. Kulcsmondata: Szeretném, ha mindenki szeretne![forrás: nlcafe.hu]Nincsenek megjegyzések: