2014. október 23., csütörtök

1956

Október 21. 

Gyűlést tartottak a Szegedi Egyetem diákjai, ahol demokratikus követeléseiket pontokba foglalták. A Hétfői Hírlap ezeket közölte is. Összesen 16 pontot tartalmaz. Az első tíz az egyetemisták, míg a maradék hat politikai követeléseket tartalmaztak.


A 16 pont a következő volt:
 1. Vonják ki a szovjet csapatokat!
 2. Új, alulról kiinduló választások legyenek az MDP-ben ! Válasszanak új KV-t, hívják össze a pártkongresszust!
 3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista-rákosista bűnösöket váltsák le!
 4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében! Vonják felelősségre Rákosit!
 5. Általános, egyenlő, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot!
 6. Vizsgálják fölül a magyar–szovjet, illetve a magyar-jugoszláv kapcsolatokat a kölcsönös be nem avatkozás jegyében!
 7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján!
 8. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról!
 9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás létminimumot!
 10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg vállalkozók kapjanak a TSZCS-kkel egyenrangú támogatást!
 11. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a SZU-ba hurcolt foglyokat!
 12. Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ újságot! Ismerhesse meg mindenki saját káderadatát!
 13. Távolítsák el a Sztálin-szobrot! Helyére 1848–49-es emlékmű kerüljön!
 14. Új, nemzeti jellegű címert! A katonáknak új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát! Március 15. legyen nemzeti ünnep, október 6. nemzeti gyászünnep és tanítási szünet!
 15. Szolidaritást a lengyel néppel!
 16. Október 27-én üljön össze egy országos diákkonferencia, ahol megvitatják a követeléseket!

Október 22. 

A szegedi események és poznańi munkásfelkelés hatására a Budapesti műszaki Egyetem hallgatói is nagygyűlést tartottak október 22-én az egyetem aulájában. Elhatározták, hogy másnap három órára a budapesti egyetemistáknak és főiskolásoknak, akik szimpatizálnak a lengyel néppel tüntetést szerveznek. A helyszín a Bem szobor volt, mely a két népet összekötő barátság jelképe volt. Este a Magyar Rádió a rokonszenvtüntetést beolvastatta, a 16 pont közzétételét azonban megtagadta. 


Október 23 délelőttje

A legnagyobb példányszámmal bíró Szabad Nép vezércikkében, mely az Új, tavaszi seregszemle címet viselte, közzétette a rokonszenvtüntetést, illetve mérsékeltebb formában a 16 pontot is. Helyet kapott még a Magyar  Írószövetség közleménye, mely örvendett a lengyelországi változásoknak. Megalakult a Nagy Imre – csoport, akik a Losonczy lakásban gyülekezve azon tanakodtak, eltűrjék, vagy nyíltan támogassák a tüntetést, Nagy Imre azonban határozottan ellenezte magát az eseményt is. 
A délelőtt folyamán a felsőoktatási intézmények mindegyikébe eljutott a 16 pont, számos ifjúsági szervezet csatlakozott a délutánra tervezett tüntetéshez, míg a Petőfi Kör a vezető szerepét is elvállalta. Kádárt is felkérték beszédre, ő azonban elutasította a javaslatot. A visszatérő Gerő Ernő és küldöttsége, akik Jugoszláviában tartózkodtak, azonnal Politikai Bizottságot hívtak össze, ahol ellenforradalmi veszélynek ítélték meg a kialakult helyzetet. A hozzájuk érkező küldöttségekkel heves vitába torkollott minden tárgyalásuk, így végül arra az elhatározásra jutottak, hogy betiltatják a tüntetést, de nem adnak ki tűzparancsot. Délben a Kossuth Rádió megszakította adását és beolvasta a Belügyminisztérium határozatát a tüntetésről. 
Azonban a tüntetők szervezkedését ekkor már nem lehetett leállítani, hiszen nem csak a diákok, de a pártszervezetek is azonnal tiltakozni kezdtek, míg Budapest Rendőrfőkapitánya, Kopácsi Sándor kijelentette, a fővárosi rendőrség nem fog fegyvert használni a békés tüntetők ellen. A diákokhoz ekkor már munkások is kezdtek csatlakozni.  
A pártvezetőség hamar belátta, hogy a tiltás sikertelen volt, és a kijelentések után már csak az ÁVH-ra támaszkodhattak. Három óra előtt feloldották a tilalmat, Bata István honvédelmi miniszter megengedte a katonaság tagjainak, hogy civilben részt vegyenek a tüntetésen. Fél három előtt néhány perccel a Kossuth Rádió ismét megszakította adását és beolvasta a tiltás feloldásáról szóló határozatot. Ezzel egyidejűleg azonban a vezetőség folyamatosan küldte a fegyveres erősítést a stratégiailag fontos pontokra és a rádióhoz, illetve szervezni kezdték a Fő utcai börtön védelmét. 


A Tömegtüntetés

A menet délután fél háromkor indult a Budapesti Műszaki Egyetem épületéből, a Szabadság hídon át a Petőfi szoborig. Ez volt az első állomás, itt egyesültek a pesti oldalról érkező egyetemistákkal és főiskolásokkal. Három órakor a szobornál megkezdődött a békés demonstráció. Sinkovits Imre elszavalta a Nemzeti Dalt, egy diák felolvasta a 16 pontot, majd a tízezres tömeg elindult az előre meghirdetett Kossuth Lajos utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Nagykörút – Margit híd útvonalon. A munkások, akik délelőttös műszakukkal végeztek csatlakoztak a menethez, mely egyre bővült, egyre felszabadultabbá vált, és a reformkövetelések helyett a nemzeti jelszavak nyertek teret. 
A Bem-szobornál Veres Péter felolvasta az írók kiáltványát, majd Zbigniew Herbert lengyel író köszönetet mondott, Sinkovits Imre pedig elszavalta a Szózatot. A diákok megkoszorúzták a szobrot, a tüntetők létszáma százezer fő körül mozgott, ám igazi vezetőjük nem volt. Az emberek a zászlókból kivágták a szovjet mintájú címert, a katonák pedig letépték sapkájukról a vörös csillagot. A tüntetők elindultak a Parlament felé, hogy meghallgassák Nagy Imre beszédét. A Margit hídon áthaladva az első csoport öt órakor ért a Kossuth térre, egy órán belül pedig a környező utcák is megteltek. A tömeg a Bem szobortól idáig háromszorosára duzzadt. 
Hat óra körül nagy tömeg verbuválódott a Dózsa György úti Sztálin – szobornál, a tüntetők a Himnusz éneklése mellett fél tíz körül végleg ledöntötték a közel hat tonnát nyomó szobrot. A szobor fejét a testről leválasztva teherautóval a Blaha Lujza térre, a Nemzeti Színház közelébe vontatta. 
Fél hétkor lekapcsolták a közvilágítást a téren, a nép azonban nem mozdult. Meggyújtott újságokkal világítottak és Nagy Imrét követelték. Idővel visszakapcsolták a világítást, Nagy Imre kilenc órakor jelent meg a Parlament erkélyén reformokat ígérve szólította fel a tömeget, hogy térjenek vissza otthonaikba.  
A tüntetés ideje alatt Gerő Ernő telefonon segítséget kért Hruscsovtól, illetve riadóztatta a helyi – és környező katonai egységeket. Este nyolc órakor Gerő beszédet mondott a Kossuth Rádióban, ahol a tüntetést nacionalistának, antiszemitának, sovinisztának nevezte, önmagát mint a reformok képviselőjét mutatta be, politikáját helyesnek ítélte, a követelésektől elzárkózott. 
Hruscsov aznap este két fontos döntést hozott. Az egyik, hogy a környező laktanyák harckocsijait a városba rendelte, a másik pedig – mely átmeneti időnyerést szolgált – hogy a követelt Nagy Imrét ideiglenes miniszterelnökké nevezzék ki. Másnap reggel a hírt nyilvánosan is bejelentették, azonban a harckocsik is megérkeztek, s ez a harcok megindulását eredményezte. A felkelők szembeszálltak a laktanyákból szerzett fegyverekkel, illetve Molotov koktélokkal, megindítva a szabadságharcot. 

Emlékezzünk ’56-ra!


Márai Sándor:
Mennyből az angyal

MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról.
Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett – 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország.
És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer.
Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon.
És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 
                            mennyből az angyal
                                                                                                New York, 1956.

Nincsenek megjegyzések: