2020. június 15., hétfő

A nép hangja

Közelednek a választások
Július első hétvégéjét tűzték ki a négyévente zajló mágusválasztások következő időpontjára. Szombaton a szavazatok leadása történik a kijelölt intézményekben hajnali öt és este tizenegy óra között, figyelembe véve a hétvégén dolgozó mágusok igényeit is, hiszen számos szavazó nem tudja érvényesíteni ilyenkor állampolgári jogát. A korábbi hattól hatig rend megváltoztatásával új szabályok léptek érvénybe. Az utolsó szavazó távozása után a szavazatokat kirendelt koboldok vizsgálják át, a szavazatok számlálást pedig másnap ejtik meg a számlálóbizottsági tagok. A településenként kijelölt intézménybe - Bogolyfalván a Művelődési Központba - a szavazást megelőző huszonnégy órában már nem léphet be senki, és az utána lévő nap is köteles az intézmény zárva tartani. Idén Pramberger András mellett Radetzky Andor és Talárosi Endre neveit tartalmazza majd a miniszterjelölti szekció.

Bértámogatással a jobb iskolákért
A minisztérium bértámogatási program kidolgozása miatt kereste fel a magyarországi intézmények vezetőit. Céljuk, hogy a kisegítő alkalmazottak létszámának növelésével, illetve a jelenleg meglévő alkalmazottak bérének emelésével színvonalasabb intézményműködtetést biztosítsanak. Mivel az oktatási intézmények költségvetése szűkös, önállóan nem lennének képesek kigazdálkodni az új státuszokat, éppen ezért a minisztériumi tanács több bértámogatási opciót is elkezdett kidolgozni. Szeretnék, ha a jövőben a manóállomány egy részét emberi munkaerő váltaná fel, így képzéseket szerveznek olyanok számára, akik nem tudnak saját szakmájukban elhelyezkedni, vagy korai iskolaelhagyás, esetleg alacsony iskolai végzettség miatt nem találtak munkát.

Új kulturális alapot nyit a miniszter
Pramberger András szerint túl nagy a szakadék a külföldi és a magyar írók által publikált könyvek száma között és szeretné, ha a jövőben több magyar mágus és boszorkány által írt könyv kerülhetne fel a polcokra. Ennek érdekében új alapot kíván nyitni a hónap második felében, hogy még a választások előtt elinduljon a kulturális felvirágzás. A pénzt nem közvetlenül az írók kapnák, hanem azok a kiadók, akiknél megjelentetnek, így teljes körűen ők intéznék a megjelentetést és az írók bérezését is. Ezzel szeretné elkerülhetővé tenni, hogy egy-egy mű megjelenése áron felül történjen. Arra a kérdésre, hogy a nagyobb kiadók - Máguskönny Kiadó, Pergamen&Tintafolt, Tollforgató - ezzel a döntéssel mennyire értenek egyet, lapzártáig nem kaptunk választ.

Talárszabászok országos sztrájkja
Az utóbbi időben többször is szárnya kaptak olyan hírek, hogy a változatlan árak mellett egyre rosszabb minőségű talárok készülnek, és azok, akik az új tanévben rendeltek maguknak egyenruhát, szintén tapasztalhatták, hogy az anyag helyenként elgyengült, foszlásnak indult. A talárszabászok több ízben is jelezték már a hivatalok felé, hogy gyengébb anyagokat kapnak, azonban lépések nem történtek az ügyben. A héten a két fél képviselői találkoznak egymással, azonban ha sikertelenül zárul a tárgyalás, az azt követő naptól sztrájkba lépnek a szabászok, vagyis országos szinten egyetlen darabot sem készítenek, amíg újra azt a minőséget nem tudják előállítani, ami korábban megszokott volt.

Ma tárgyalják az új iskolarendszert
Nem csak az iskolai dolgozókkal kapcsolatban, de az intézményi elhelyezéssel kapcsolatban is változtatásokat kíván eszközölni országunk vezetősége, ugyanis több panasz is érkezett, mely szerint az angol minta nem megfelelő a gyermekek szociális fejlődését illetően. Vagyis, a hasonló tulajdonságok és gondolatok miatt azonos házba sorolás túl erős szeparációt jelent. Véleményük szerint célszerű volna feloszlatni a házakat, és évfolyamonként hálókörleteket kialakítani a diákok számára, mert kevésnek tartják, ha csak a tanórákat töltik együtt az azonos korúak. A négy ház helyett öt évfolyam lenne, házvezetők és helyetteseik helyett évfolyamvezetők. Emellett a mestertanoncokat is elválasztanák, és szakok szerint osztanák össze őket. Annak ellenére, hogy az intézményben érintettek ellenezték a módosítást, mégis napirendre került az javaslat.

Nincsenek megjegyzések: